มันสำปะหลัง พืชเศรษฐกิจเงินล้าน

เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
นอกจากจะเป็นผู้ผลิตมันสำปะหลังได้มากเป็นอันดับที่สามของโลก
รองจากประเทศไนจีเรีย และบราซิล ยังเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
มันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก และนำรายได้เข้าประเทศปีละกว่า
30,000 ล้านบาท
การปรับปรุงบำรุงดินเป็นสิ่งจำเป็นในการปลูกมันสำปะหลัง
หากจะปลูกแล้วให้มีกำไร และให้ผลผลิตอย่างยั่งยืน ดินนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ที่จะเพิ่มพูนผลผลิตที่มีคุณภาพ ส่งผลถึงความน่าเชื่อถือ และกำไรที่เห็นได้ชัด
อัตราการงอก

133929875

แนะนำให้ปลูกพืชที่ผลผลิตมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด

  • ตะไคร้  เป็นพืชที่มีความต้องการของตลาดตลอดทั้งปี เนื่องจากอาหารไทยหลายชนิด จะมีส่วนประกอบของตะไคร้ ประกอบอยู่และราคาของตะไคร้มีราคาที่สูง และปลูกง่าย
  • ดอกขจร  เป็นพืชที่มีราคาสูง ตลาดมีความต้องการมาก เก็บขายได้ตลอดทั้งปี ปลูกคร้้งแรกประมาณ 3 เดือนก็เก็บผลผลิตได้แล้ว จากนั้นสามารถเก็บขายได้ต่อไปจนครบ 4 ปี
  • ดอกอัญชัน  เป็นพืชที่ผลผลิตมีราคาสูง ตลาดมีความต้องการ ปลูกง่าย และยังเก็บไปทำดอกแห้งเพื่อเก็บไว้จำหน่ายได้นานอีกด้วย
133929875

มันฝรั่ง พืชเศรษฐกิจที่ต้องการกันทั่วโลก

มันฝรั่ง อีกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่น ๆ หลายชนิด
โดยมีกำไรอยู่ระหว่าง 6,000 - 9,000 บาทต่อไร่

ประโยชน์ของมันฝรั่งยังประกอบไปด้วยสารที่สำคัญ คือ วิตามินซี โพแทสเซียม และใยอาหาร
ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นกับมนุษย์อีกด้วย